We zijn blij weer een leuke klant te mogen verwelkomen! Muzehof gaat haar relaties vanaf nu ook beheren in AdreZ CRM.

Muzehof is het expertisecentrum op het gebied van cultuureducatie en -participatie in de regio Zutphen en Lochem waarbij drie pijlers centraal staan: Cultuur & School (onderwijs), Cultuur & Welzijn (sociaal domein), Cursussen & Workshops (amateurkunst).