En weer kiest een afdeling van de gemeente Amsterdam ervoor om te gaan werken met AdreZ. Het gebiedsteams Noord gaat haar relaties vanaf nu bijhouden in AdreZ!