PRIVACY VERKLARING EM-CULTUUR


Inleiding

EM-Cultuur (hierna: “wij”) verwerkt persoonsgegevens van haar klanten, prospects en andere contactpersonen. Wij doen dit om onze klanten zo goed mogelijk te helpen en onze doelstellingen te bereiken. In dit privacy statement leggen we uit waarom en op welke manier we jouw persoonsgegevens verwerken.

Onze Functionaris Gegevensbescherming (FG) is Jurgen de Jonge, die helpt je je graag met jouw vragen. Hiervoor kun je contact opnemen via privacy@em-cultuur.nl.

Wie zijn wij?

Wij zijn EM-Cultuur: leveranciers van e-marketing software en diensten voor met name de culturele sector. Dit privacy statement ziet op al onze verwerkingen. Wij zijn gevestigd op het Damrak 68 A (1012 LM), in Amsterdam.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Wij verwerken de volgende persoonsgegevens: Voor- en achternaam, adres, woonplaats, telefoonnummer, geslacht, e-mailadres, abonnement details, betaalgegevens, sector (bijvoorbeeld podiumkunsten of museaal), functietitel, foto’s, contactgeschiedenis, IP-adres, cookie ID.

Waarom verwerken wij die persoonsgegevens?

Wij verwerken persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Wettelijke verplichtingen

Een klein deel van onze verwerkingen is wettelijk verplicht. Hierbij gaat het vooral om persoonsgegevens die nodig zijn om aan onze belastingplicht te voldoen.

Administratie en dienstverlening

In onze abonnementenadministratie houden we bij welke organisaties abonnementen op onze producten bij ons afnemen, met daarbij de relevante contactpersonen. Van contactpersonen houden we verschillende persoonsgegevens bij om onze diensten zo optimaal mogelijk uit te voeren. Zo houden we contact-details bij om je te kunnen bereiken, interessegebied en functie om je zo goed mogelijk van informatie te kunnen voorzien, en verwerken we persoonsgegevens voor onze marktonderzoeken.

Je kan ons via verschillende kanalen bereiken: telefoon, post, e-mail, Twitter, LinkedIn en Facebook bijvoorbeeld. Om dat mogelijk te maken verwerken wij ook persoonsgegevens.

Nieuwsbrieven en mailings

Je kan je bij ons aanmelden voor verschillende nieuwsbrieven. Soms gepersonaliseerd, en soms niet. Als je geen nieuwsbrieven meer wil ontvangen, dan kan je je in iedere mail uitschrijven.

Werving (marketing)

EM-Cultuur bedient (met name) de culturele sector en ontwikkelt nieuwe producten en toepassingen, en daartoe werven wij nieuwe klanten, sponsoren, sprekers voor evenementen, en soms ook nieuwe collega’s. Om met iedereen contact te onderhouden verwerken wij ook van hen contact-details en interessegebieden.

Ook maken wij voor EM-Cultuur gebruik van ‘aangepaste doelgroepen’ via social media platforms. Dit doen wij via Facebook , Twitter en via LinkedIn targeting. Op deze platforms kunnen (gepersonaliseerde) advertenties worden getoond. Wij geven hiervoor geen persoonsgegevens door aan derde partijen, tenzij je daar ondubbelzinnige toestemming voor hebt gegeven.

Verbetering EM-Cultuur dienstverlening

Voor de verbetering van onze dienstverlening houden wij ook persoonsgegevens bij, bijvoorbeeld open en klikgedrag in onze mailingen. Dit doen we op de websites om te analyseren welke blog-artikelen het best gelezen worden en in de mailingen en nieuwsbrieven om te bepalen aan de hand van open- en click-rates of onze nieuwsbrieven en de artikelen relevant zijn, en of onze doelgroep wordt bereikt.

Bijzondere gegevens:

Wij verwerken 2 typen bijzondere persoonsgegevens. Namelijk geslacht en etniciteit (foto’s). Geslacht verwerken we om je aan te kunnen spreken met ´mevrouw´ of ´meneer´. Foto’s verwerken we in onze testimonials op de websites. Deze verwerkingen zijn altijd vrijwillig en worden (uiteraard) niet voor andere doeleinden gebruikt. Ook hiervoor geldt: als je vragen hebt dan horen we het graag!

Rechten van betrokkenen

Onder de AVG heeft iedereen een aantal rechten. Wij doen ons uiterste best om hier zo goed mogelijk aan te voldoen. Heb je tips of opmerkingen? Laat het ons dan weten! Om van je rechten gebruik te maken kun je contact met ons opnemen via privacy@em-cultuur.nl.

 • Informatie en inzage: Uiteraard kun je inzien welke persoonsgegevens we van jou verwerken. We vertellen je dan ook graag meer over het hoe en waarom we die gegevens verwerken.
 • Rectificatie: Heb je het idee dat we verkeerde gegevens van jou hebben? Laat het ons dan weten, dan passen we het aan.
 • Vergetelheid: Je kan je de persoonsgegevens die wij van jou hebben laten verwijderen. Het kan zijn dat we voor andere doeleinden (administratie of bloklijsten bijvoorbeeld) die gegevens dan nog wel moeten verwerken.
 • Beperking: Heb je het idee dat wij jouw persoonsgegevens onrechtmatig of onjuist verwerken, dan kun je die verwerking ook laten beperken.
 • Bezwaar (verzet): voor de verwerking van jouw persoonsgegevens kan je bezwaar indienen. Gaat het om marketing? Dan zullen we die verwerking zo snel mogelijk beëindigen.
 • Overdraagbaarheid: Dit is een nieuw recht onder de AVG om je persoonsgegevens over te (laten) dragen. Mocht je hier gebruik van willen maken, neem dan even contact met ons op.

Daarnaast kun je ook:

 • Toestemming intrekken: bijvoorbeeld voor het ontvangen van e-mailings. Als je toestemming voor een andere verwerking wil intrekken, kun je contact met ons opnemen.
 • Klacht indienen bij de AP: Denk je dat wij niet handelen in overeenstemming met de privacywetgeving? Dan horen we dat natuurlijk graag. Je kan hierover na 25 mei 2018 ook een klacht indienen bij de AP.

Bewaartermijnen

Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk.

Grondslagen van de verwerkingen

Zoals hierboven toegelicht verwerken wij sommige gegevens voor het uitvoeren van een wettelijke plicht, sommige voor het uitvoeren van een overeenkomst (abonnement, diensten) en de meeste voor het uitvoeren van het gerechtvaardigd belang van EM-Cultuur: het uitvoeren van onze doelstelling. Wil je meer weten over de afweging die wij bij het gerechtvaardigd belang maken dan weet je ons te vinden. Tot slot verwerken we sommige gegevens met jouw toestemming: dit gaat met name over online tracking methodes.

Derde ontvangers

Voor de uitvoering van onze dienstverlening schakelen wij dienstverleners in. Dit zijn geen ´derde ontvangers´ maar verwerkers. Wij werken bijvoorbeeld samen met financiële software, een cloud omgeving, en maken gebruik van Google Analytics. Deze partijen verwerken persoonsgegevens in overeenstemming met de opdracht van EM-Cultuur.

Soms zijn we wettelijk verplicht om persoonsgegevens aan derden te verstrekken; zoals de Belastingdienst. Verder zullen we alleen gegevens aan derden verstrekken als we daarvoor jouw toestemming hebben gekregen.

Links

Op de websites van EM-Cultuur zijn een aantal verwijzingen naar andere websites van organisaties te vinden. EM-Cultuur is niet verantwoordelijk voor de manier waarop die partijen persoonsgegevens verwerken. Daarvoor kun je het privacy statement van de betreffende organisatie lezen.

Beveiliging

Alle verbindingen met onze websites en WebApps verloopt via een beveiligde verbinding (SSL), waardoor derden niet kunnen meekijken met het verkeer tussen jou en de EM-Websites en WebApps.

MAILINGLIJST open- en klik-registratie/SPAM

Onze MailingLijst-applicatie registreert het aanklikken van links en het open-gedrag van ontvangers van de e-mailingen door middel van een open-pixel. Het doel hiervan is om de MailingLijst-klanten inzage te geven in de effectiviteit van hun communicatie en op basis van deze statistieken hun mailing-strategie aan te passen voor een optimale communicatie. In de overeenkomsten met de MailingLijst-klanten (SLA) is opgenomen dat deze statistische informatie niet mag worden aangewend voor ongewenste communicatie met de betrokkenen (SPAM).

Cookie statement

Wij gebruiken cookies op de websites en in de applicaties van EM-Cultuur. Dit doen wij om onze dienstverlening te verbeteren, de websites optimaal te laten functioneren, voor het efficiënt uitvoeren van campagnes en voor de doeleinden zoals omschreven in ons privacy statement. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een internetpagina op een pc, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. Op de websites kun je toestemming geven voor het plaatsen van de cookies.

EM-Cultuur websites:
www.em-cultuur.nl
– www.em-support.nl

EM-Cultuur applicaties:
www.adrez.net
– www.mailinglijst.nl

Op de websites kun je toestemming geven voor het plaatsen van de cookies. Hieronder vind je een lijst van cookies die geplaatst worden door de EM-Cultuur-website en hun functionaliteit:

Functionele cookies

Cookie Doel Opslagperiode
remember automatisch aanmelden, de inhoud van deze cookies zijn versleuteld 1 jaar
systemmessage controle cookie voor weergave van systeem berichten 1 jaar
prikbord onthouden laatste prikbord -actie oneindig
LAST_{{ACTION}} onthouden laatst gebruikte lijst, mailing etc 1 jaar
__AntiXsrfToken beveiligingscookie bij inloggen oneindig


Analytische  cookies (Google Analytics)

Cookie Doel Opslagperiode
_gat Wordt gebruikt om de snelheid van het verzoek te meten. 1 minuut
_gid Wordt gebruikt om onderscheid te maken tussen gebruikers. 24 uur
_ga Analytische cookie die websitebezoek meet en wordt gebruikt om onderscheid te maken tussen gebruikers (anoniem). 2 jaar


EM-Cultuur maakt gebruik van Analytics cookies om het gebruik van de EM-Cultuur websites te onderzoeken. Op die wijze wordt een permanente cookie op jouw computer of mobiele apparaat geplaatst. Daardoor verkrijgt EM-Cultuur inzicht in de wijze waarop en hoe vaak de EM-Cultuur websites worden gebruikt en kan aan de hand van die gegevens zo nodig aanpassingen in de EM-Cultuur websites worden doorgevoerd. Zodoende zorgen wij ervoor dat de EM-Cultuur websites optimaal werkt.

EM-Cultuur verwerkt anonieme statistieken over bezoeken aan haar website. Dit gebeurt met een webanalyse systeem. Onder meer de volgende gegevens worden via cookies in het webanalyse systeem opgeslagen:

 • Het IP-adres
 • Technische kenmerken zoals de browser die je gebruikt (zoals Chrome, Safari, Internet Explorer of Firefox) en de resolutie van jouw computerscherm
 • Vanaf welke pagina je op de EM-Cultuur website bent gekomen
 • Wanneer en hoe lang je de EM-Cultuur website bezoekt of gebruikt
 • Of je gebruik maakt van functionaliteiten van de EM-Cultuur websites/applicaties
 • Welke pagina’s je bezoekt op de EM-Cultuur website en welke schermen van de EM-Cultuur applicaties je bekijkt

Advertentie cookies

Cookie Doel Opslagperiode
Google Adwords, NID, HSID, SSID, APISID, SAPISID Cookie dat inzichtelijk maakt welke door Google Adwords ingezette media effectief is. Op basis hiervan wordt ook met de online mediapartner afgerekend. Max 1 jaar


Verwijderen

Je kunt je cookies het makkelijkst verwijderen via je browser. De manier om cookies te verwijderen verschilt per browser. Als je hierover vragen hebt kun je contact opnemen. 

Wijzigingen in deze verklaring
Wij wijzen u op de mogelijkheid dat het noodzakelijk is dat wij bepaalde wijzigingen doorvoeren in deze verklaring. Wanneer dit gebeurt, zullen wij u daarvan op de hoogte stellen via deze site.

Contact
Wanneer u vragen en/of opmerkingen heeft over ons privacybeleid kunt u natuurlijk altijd contact opnemen met onze Functionaris Gegevensbescherming (Jurgen de Jonge) via privacy@em-cultuur.nl.

Laatst bijgewerkt: 7 augustus 2023

ISO 27001
Privacy Waarborg

EM-Cultuur is ISO 27001 gecertificeerd. Dit houdt in dat we hebben aangetoond dat ons systeem voor informatiebeveiliging goed is ingericht en dat ook AdreZ CRM en MailingLijst voldoen aan de strenge eisen van de norm ISO 27001.