Algemene voorwaarden

EM-Cultuur hanteert Algemene Voorwaarden die zijn gebaseerd op de FENIT voorwaarden. De Algemene Voorwaarden van EM-Cultuur zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. We vinden het belangrijk dat u en onze klanten de voorwaarden kunnen doornemen. Eveneens kunnen onze voorwaarden uitkomst bieden bij geschillen.

Eindgebruikersovereenkomst (EULA)

De eindgebruikersovereenkomst is een wettelijke overeenkomst tussen u of het bedrijf dat u vertegenwoordigt (de licentiehouder) en EM-Cultuur. Een blanco EULA kunt u hier bekijken.

Anti-spam beleid EM-Cultuur

Iedere MailingLijst klant gaat akkoord gaan met de anti-spam verklaring waar in staat vermeld hoe we met spamklachten omgaan en welke groepen wel of niet gemaild kunnen worden. In de regel moet voor ieder e-mailadres een toestemming kunnen worden overlegd.

Abonnementen EM-Cultuur

EM-Cultuur verleent haar digitale diensten in abonnementsvorm. De duur van het abonnement is altijd 1 jaar dat stilzwijgend wordt verlengd met een opzegtermijn van 1 maand. Meer informatie leest u in het onderstaande document.

Meldplicht Datalekken

Sinds 1 januari 2016 is de Meldplicht Datalekken van kracht. Aangepaste verplichtingen EM-Cultuur ter zake het beschermen van persoonsgegevens in het kader van de Wet Meldplicht Datalekken.

ISO 27001
Privacy Waarborg

EM-Cultuur is ISO 27001 gecertificeerd. Dit houdt in dat we hebben aangetoond dat ons systeem voor informatiebeveiliging goed is ingericht en dat ook AdreZ CRM en MailingLijst voldoen aan de strenge eisen van de norm ISO 27001.