Algemene voorwaarden

EM-Cultuur hanteert Algemene Voorwaarden die zijn gebaseerd op de FENIT voorwaarden. De Algemene Voorwaarden van EM-Cultuur zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. We vinden het belangrijk dat u en onze klanten de voorwaarden kunnen doornemen. Eveneens kunnen onze voorwaarden uitkomst bieden bij geschillen.

Eindgebruikersovereenkomst (EULA)

De eindgebruikersovereenkomst is een wettelijke overeenkomst tussen u of het bedrijf dat u vertegenwoordigt (de licentiehouder) en EM-Cultuur. Een blanco EULA kunt u hier bekijken.

Algemene Voorwaarden AdresData

In dit document worden de voorwaarden voor het gebruik van de AdresData-adressen bepaald.

AdresData Voorwaarden voor opname

Opname in de AdresData-bestanden is gratis. Organisaties bepalen welke contactpersonen wel of niet moeten worden getoond. Jaarlijks worden organisaties uitgenodigd de gegevens te controleren.

Anti-spam beleid EM-Cultuur

Iedere MailingLijst klant gaat akkoord gaan met de anti-spam verklaring waar in staat vermeld hoe we met spamklachten omgaan en welke groepen wel of niet gemaild kunnen worden. In de regel moet voor ieder e-mailadres een toestemming kunnen worden overlegd.

Abonnementen EM-Cultuur

EM-Cultuur verleent haar digitale diensten in abonnementsvorm. De duur van het abonnement is altijd 1 jaar dat stilzwijgend wordt verlengd met een opzegtermijn van 1 maand. Meer informatie leest u in het onderstaande document.

Meldplicht Datalekken

Sinds 1 januari 2016 is de Meldplicht Datalekken van kracht. Aangepaste verplichtingen EM-Cultuur ter zake het beschermen van persoonsgegevens in het kader van de Wet Meldplicht Datalekken.