Voor elke mailing die met MailingLijst wordt verzonden houden we open- en klikstatistieken bij, daarmee kunt u de betrokkenheid van uw abonnees meten. Deze statistieken bieden belangrijke informatie over uw e-mailmarketing en zijn ook een goed startpunt om uw campagnes verder te verbeteren.

Hoe bereken we open- en klikstatistieken?

Het openpercentage is een percentage dat aangeeft hoeveel e-mailcampagnes door uw abonnees zijn geopend. Om dit te achterhalen laadt MailingLijst een kleine, transparante afbeelding in elke campagne en telt hoe vaak de afbeelding wordt geopend. De afbeelding is uiteraard onzichtbaar voor de ontvanger.

Het klikpercentage is een percentage dat aangeeft hoeveel e-mailcampagnes ten minste één klik hebben geregistreerd. Het klikpercentage laat een algemeen beeld zien. Als u specifiekere informatie wilt dan worden in het tabblad ‘Links’ de kliks per link weergegeven van de desbetreffende e-mailcampagne.

Omdat het bijhouden van het openpercentage afhankelijk is van afbeeldingen, is het niet 100% nauwkeurig. Als afbeeldingen zijn uitgeschakeld in de e-mailclient van een ontvanger, wordt de trackingafbeelding niet geladen en wordt de e-mailcampagne niet geregistreerd als geopend. MailingLijst verkleint deze foutmarge door kliks mee te rekenen met het openpercentage. Omdat een ontvanger een e-mailcampagne moet openen om op een link te klikken, beschouwen we deze als geopend, zelfs als de trackingafbeelding niet wordt geladen.

Waarom zijn open- en klikstatistieken belangrijk?

Open- en klikstatistieken kunnen een goed beeld geven van de prestaties van uw e-mailcampagnes. Als het openpercentage hoog is, betekent dit meestal dat de onderwerpregel goed aanslaat bij de ontvangers. Als het klikpercentage goed is, dan betekent dat vaak dat de inhoud van de e-mailcampagne relevant is voor de ontvanger.

De gemiddelde open- en klikstatistieken kunnen variëren van doelgroep tot doelgroep en verschillen per branche, bedrijfsgrootte etc. Elk jaar analyseren we de verzonden mailtjes van alle MailingLijst klanten samen en de conclusies vatten we samen in een artikel. Dit geeft een goed beeld van de gemiddelde e-mailmarketing statistieken in de culturele sector.

Neem de tijd om de statistieken na elke e-mailcampagne te bekijken, bedenk welke factoren de resultaten mogelijk hebben beïnvloed en neem dit mee voor de volgende e-mailcampagne.

Hoe kunt u het openpercentage verbeteren?

Een laag openpercentage komt meestal door één van onderstaande zaken: 

– De onderwerpregel is niet relevant of interessant genoeg
– De doelgroep is te algemeen
– Het kan zijn dat u te veel of te weinig e-mailcampagnes verzendt

Test de onderwerpregel
De beste manier om erachter te komen welke onderwerpregel uw doelgroep aanspreekt is door verschillende dingen te testen. Een effectieve onderwerpregel beschrijft duidelijk waar de e-mailcampagne over gaat, maar u zult een paar varianten moeten testen om erachter te komen wat het beste werkt.

Segmenteer uw publiek
Denk na over wie uw abonnees zijn en welke soort informatie voor hen het meer relevant is. Als iedereen altijd maar dezelfde e-mailcampagne ontvangt, kunnen ontvangers gefrustreerd raken door irrelevante inhoud en stoppen met het openen van e-mails. U kunt bijvoorbeeld een interesseprofiel opbouwen om de doelgroep te segmenteren, zodat u de juiste inhoud naar de juiste mensen kunt sturen.

Het is in MailingLijst ook mogelijk om te segmenteren op sterren, zo kunt u bijvoorbeeld alleen ontvangers mailen met meer dan 3 sterren, u zult zien dat dit een enorm positief effect heeft op het openpercentage.

Wijzig de verzendfrequentie
Afhankelijk van uw ‘e-mailmarketing doelstellingen’ kunt u vijf keer per dag of één keer per kwartaal een e-mailcampagne verzenden. Als het openpercentage veel lager is dan de benchmark, maar u wel een geteste onderwerpregel gebruikt en goed segmenteert, kunt u overwegen om te testen hoe vaak u berichten moet versturen. Over het algemeen heeft het versturen van meer e-mailcampagnes een negatieve invloed op de mate van betrokkenheid van de abonnees.

Hoe kunt u het klikpercentage verbeteren?

Het klikpercentage vertelt eigenlijk hoeveel abonnees de inhoud van de verzonden e-mailcampagne nuttig vinden. Om het klikpercentage te verbeteren, moet u inhoud maken die relevant is voor de ontvangers. Net als met het openpercentage kunt u dit soms bereiken door specifieke inhoud te sturen naar gesegmenteerde groepen.

Maak links effectiever
U kunt links effectiever maken door teksten als ‘klik hier’ te vermijden. Veel mensen zullen hier niet op klikken omdat het onduidelijk is waar het naartoe gaat. 

Maak de linktekst dus beschrijvend en beknopt, en wijs de doorklik-URL naar de meest relevante informatie die beschikbaar is. Als u naar een bepaalde voorstelling of tentoonstelling verwijst, verwijs dan ook echt naar deze pagina in plaats van bijvoorbeeld de homepage. 

Maak meer links
Sommige gebruikers hebben succes met het opnemen van meerdere links naar dezelfde inhoud in één e-mailcampagne. Dit is met name handig voor campagnes met één enkele call-to-action, zoals het vragen van uw abonnees om te doneren.

U kunt donatieknoppen in verschillende inhoudsgebieden plaatsen, of de linktekst variëren gedurende uw campagne, en de link bijvoorbeeld ook achter een afbeelding plaatsen. In plaats van één donatielink te hebben, heeft u er meerdere, waardoor de kans groter is dat iemand klikt, ook al verwijst elke link naar dezelfde doelpagina. Het is altijd een goed idee om uw links te testen, en kijken wat het best werkt.

Neem de tijd om uw rapporten te bekijken en voer regelmatig tests uit om het meeste uit uw e-mailcampagnes te halen!