Stichting Lezen is het kennis- en expertisecentrum voor leesbevordering en literatuureducatie. Ze zetten zich in voor het verbeteren van het leesklimaat en de leescultuur, als onderdeel van het algemene lees- en literatuurbeleid van het Ministerie van OCenW. Stichting Lezen gaat voor het versturen van nieuwsbrieven gebruik maken van MailingLijst. Welkom bij EM-Cultuur!