De afgelopen jaren hebben we de prijzen van onze abonnementen en diensten verhoogd op basis van het prijsindexcijfer (CBS Consumentenprijsindex). De afgelopen jaren is dit niet boven de 3% uitgekomen, maar voor 2023 zal dit helaas hoger worden vanwege de hogere kosten voor het datacentrum, toeleveranciers, personeel, beheer enzovoort.

We gaan onze prijzen per 1 januari 2023 verhogen met onderstaande gemiddelde percentages:

– AdresData abonnementen: 3%
– MailingLijst abonnementen: 6%
– MailingLijst e-mailcredits: 0%
– AdreZ abonnementen: 6%
– Uurtarief: 0%

We hopen op je begrip en mocht je vragen hebben over deze mededeling dan horen we die natuurlijk graag.