Jaarlijks wordt door een extern bureau ons ISO 27001 certificaat geëvalueerd en een ander extern bureau doet elk jaar een Pen & Hack test op onze applicaties AdreZ en MailingLijst.

De conclusie is dat we beide tests weer goed hebben doorstaan!

🔎 ISO 27001
Met het ISO 27001 certificaat tonen we aan dat ons managementsysteem voor informatiebeveiliging goed is ingericht en dat ook AdreZ CRM en MailingLijst voldoen aan de strenge eisen van de norm NEN-EN-ISO/IEC 27001. We zijn dit jaar weer door de toets heen en laten hiermee zien dat EM-Cultuur blijvend aan de gestelde beveiligingseisen voldoet.

🔒 Pen & Hack
Een Pen & Hack test is een zeer grondige test die een aantal dagen duurt. Hierbij wordt door een team van deskundigen geprobeerd of het mogelijk is toegang te krijgen zonder enige informatie zoals een wachtwoord. Vervolgens wordt getest in welke mate het systeem misbruikt kan worden als een login wél bekend is. Ook de Pen & Hack test hebben we weer succescol doorstaan.

Meer informatie?
Van alle bevindingen (voor zowel de ISO als de Pen & Hack test) wordt een uitgebreid rapport opgemaakt. Klanten kunnen hiervan een leesbare samenvatting opvragen. Neem daarvoor contact op met ons via support@em-cultuur.nl.