We zijn blij dat de VNPF voor AdreZ heeft gekozen voor het beheren van haar relaties en leden.

De Vereniging Nederlandse Poppodia en -Festivals (VNPF) behartigt de collectieve belangen van de poppodia en -festivals van Nederland. Daarnaast streeft het naar bevordering van popmuziek als podiumkunst, professionalisering van de popsector en de ontwikkeling en verbreding van de programmering van poppodia en -festivals.

We zien uit naar een leuke en voor beide partijen vruchtbare samenwerking!