Sinds kort werkt Cliëntenbelang Amsterdam met AdreZ.

Cliëntenbelang Amsterdam was op zoek naar een gebruiksvriendelijk systeem waarbij alle relaties (in diverse Excelbestanden) in kunnen worden bijgehouden en waar meerdere collega’s (ongeveer 32) bij kunnen. De wens was een eenvoudig systeem om op basis van ’tags’ selecties te kunnen maken en te exporteren. Het is belangrijk ook belangrijk voor ze om bepaalde communicatiegegevens (bijvoorbeeld een geheim telefoonnummer of privé e-mailadres) af te kunnen schermen voor bepaalde gebruikers. Dat is allemaal goed mogelijk met AdreZ!

Cliëntenbelang Amsterdam is belangenbehartiger met een duidelijk doel: de kwaliteit van leven verbeteren van mensen met een psychische, lichamelijke of verstandelijke beperking, chronisch zieken, kwetsbare ouderen en mantelzorgers in Amsterdam.

Wij kijken uit naar een prettige samenwerking.

Logo Cliëntenbelang Amsterdam