Culturele e-mailmarketing statistieken 2017 + Q1 2018

MailingLijst is dé e-mailmarketing applicatie voor de culturele sector!

e-mailingen

7 miljoen e-mails verzonden!

In 2017 hebben ongeveer 150 MailingLijst klanten bijna 3.000 e-mailcampagnes verzonden die samen goed zijn voor ongeveer 7 miljoen verzonden mailtjes.

Deze mailtjes hebben we geanalyseerd en leveren soms interessante resultaten op. We geven je hieronder graag een overzicht van de cijfers en mogelijke verklaringen voor opvallende trends.

Open- en klikpercentage

Het openpercentage van culturele mailingen is in 2017 weer gestegen naar 36,8%. Een stijging van 0,4% ten opzichte van 2016. We zien elk jaar een stijgende lijn in het openpercentage. Dit laat zien dat e-mailmarketing steeds relevanter lijkt te worden. De stijging kunnen we verklaren omdat we zien dat e-mailcampagnes steeds gerichter worden verzonden. Daarnaast wordt er ook steeds meer aandacht besteed aan de onderwerpregel, de pre-header en het verzendmoment. Al deze aspecten hebben invloed op het openpercentage.

Culturele campagnes worden over het algemeen wel beter geopend dan e-mailcampagnes in andere sectoren (bron: DDMA benchmark).

Het klikpercentage is vergeleken met de statistieken van vorig jaar nagenoeg gelijk gebleven. Hoewel de beknopte informatie in de culturele nieuwsbrieven goed “prikkelt”, leidt het niet tot nog meer doorklik voor verdieping op de websites. Het klikpercentage is wel nog steeds hoog vergeleken met de gemiddelden in andere sectoren.

7 miljoen

Verzonden e-mails

36,8%

Openpercentage

14,5%

Klikpercentage

Omvang van de e-mailcampagne

De meeste e-mailcampagnes die zijn verzonden hebben minder dan 500 ontvangers. Steeds vaker zien we gepersonaliseerde service- en directmails naar selecties uit ticketing- en CRM systemen met de bezoekers van een specifieke voorstelling, concert of tentoonstelling. Culturele e-mailcampagnes worden dus steeds gerichter verzonden en dit zien we ook terug in de stijgende openpercentages!

Het aantal ontvangers heeft namelijk een grote invloed op het open- en klikpercentage. Hoe groter de “doelgroep”, hoe lager het openpercentage. Kleinere e-mailcampagnes scoren een openpercentage van 54%, terwijl campagnes met meer dan 10.000 e-mailadressen een openpercentage halen van 33%.

Openpercentage t.o.v. het aantal ontvangers:

  • < 500 e-mailadressen 54% 54%
  • 500 – 1000 e-mailadressen 46% 46%
  • 1000 – 5000 e-mailadressen 39% 39%
  • 5000 – 10.000 e-mailadressen 35% 35%
  • > 10.000 e-mailadressen 33% 33%

Beste dag en tijd om een mailing te versturen?

Op donderdag worden nog steeds de meeste culturele e-mailcampagnes verzonden. De woensdag is ook een populaire dag. Slechts 4,4% van alle verzonden e-mailcampagnes is verzonden in het weekend. Dit betekent dus dat ruim 95% (!) van alle culturele e-mailcampagnes op werkdagen wordt verzonden. Ook opvallend: Mailingen die verzonden worden op zondag hebben met 39,4% het beste openpercentage, gevolgd door maandag met 38,5%. Waar donderdag van oudsher de meest populaire dag is om te verzenden scoort die met 34,5% het slechtste openpercentage.

Donderdag…

Mailingen die op donderdag worden verzonden openen het minst (34,5%).

Zondag!

Mailingen die op zondag worden verzonden openen het best (39,4%).

De meeste culturele e-mailcampagnes worden tijdens kantooruren verzonden (87%). Met een piek aan het eind van de middag tussen 15.00 en 18.00 uur. Er worden nog weinig culturele e-mailcampagnes ’s avonds verzonden, we zien juist dat deze avond-e-mailingen het best scoren met een gemiddeld openpercentage van 40,7%!

Werkdag

Bijna alle mailingen (87%) worden tussen 09.00 uur en 18.00 uur verzonden.

’s avonds op de bank

Mailingen die tussen 18.00 en 21.00 uur worden verzonden scoren het best! (40,7%)

Mannen vs. Vrouwen

We hebben in totaal bijna 1,5 miljoen e-mailadressen geanalyseerd. Daarvan weten we zeker dat 17% man is en 18% vrouw. Met onze EM-Genderizer (automatisch geslacht bepalen op basis van de 600.000 voornamen) komen we op 27,5% man en 31% vrouw. Van de overige 41,5% is het geslacht onbekend.

De grote vraag is natuurlijk of we verschil zien in de open- en klikpercentages tussen mannen en vrouwen? We hebben een analyse gedaan en dit levert een tweetal interessante conclusies op! Zo zien we dat mannen hun e-mail beter/sneller openen, maar dat vrouwen hun e-mail beter lezen, en vaker klikken.

38,3%

Openpercentage mannen

13,3%

Klikpercentage mannen

36,6%

Openpercentage vrouwen

16%

Klikpercentage vrouwen

Eerste kwartaal 2018

We hebben ook naar de statistieken gekeken van het eerste kwartaal in 2018. Daarin zijn tot op heden ruim 2 miljoen e-mails verzonden. Het gemiddelde openpercentage is met 35,9% iets lager dan in 2017, maar het gemiddelde klikpercentage is met 16,4% weer iets hoger!

Meer informatie?

Wil je meer informatie over deze cijfers, of over MailingLijst, of over hoe je je culturele open/klik-cijfers kunt verbeteren? Neem dan contact met ons op!