EM-Cultuur heeft onlangs ruim 1125 musea bijgewerkt. Dit levert een schat aan informatie op die we met u willen delen in de vorm van een infographic. Alle aantallen zijn naar opgave van het museum zelf. Adressen, contactpersonen, capaciteit etc. zijn raadpleegbaar in de culturele adressendatabase AdresData.

Museumbezoek gestegen

De stijgende lijn die we de afgelopen jaren zagen bij de bezoekersaantallen blijft zich doorzetten. Ook in 2015 verwachten musea meer bezoekers dan in het jaar daarvoor. In 2015 worden ruim 38 miljoen bezoekers verwacht, dat is 6% meer dan vorig jaar. Deze stijging komt vooral door hogere bezoekersaantallen van de “grotere” musea in Noord-Holland.

Vooral het Rijksmuseum (bijna 2,5 miljoen), het Van Gogh Museum (1,6 miljoen) en Anne Frank Huis (1,25 miljoen) in Amsterdam zijn populair. De zes best bezochte musea van Nederland zijn allemaal gevestigd in Amsterdam.

Noord-Holland dominant

Noord-Holland heeft 195 musea en is daarmee de grootste van alle provincies. Zuid-Holland (175) en Gelderland (162) komen nog dicht in de buurt. De 195 musea in Noord-Holland ontvangen jaarlijks bijna 16 miljoen bezoekers. Daarmee is Noord-Holland qua bezoekersaantallen veruit de meest populaire provincie.

Cultuurhistorisch populair

Van alle musea is bij 34% het thema archeologisch/historisch, dit is hiermee de grootste groep. Opvallend is dat deze groep niet de meeste bezoekers trekt (22%). De bezoekers weten de cultuurhistorische (27%) – en beeldende kunst (25%) musea namelijk beter te vinden. Vorig jaar waren de beeldende kunst musea nog het best bezocht, dat zijn nu dus de cultuurhistorische musea.

Bezoekersaantallen

De meeste musea (42%) in Nederland ontvangen tussen de 1000 en 10.000 bezoekers per jaar. Gevolgd door de groep van 10.000 tot 50.000 bezoekers (30%). De 10 grootste musea verwachten samen al bijna 10 miljoen bezoekers van (24% van het totaal).